Svensk krona -> Amerikansk dollar

.. SEK =0,09 USD   (30.11.2022)

Amerikansk dollar -> Svensk krona. Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 30.11.2022
Du kan göra en länk till denna sida. Använd mängd valuta (value). Denna sida genereras med följande länk:
https://valutaomraknare.com/svensk-krona-vs-usd.html


Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 30.11.2022.