Valutaomräknare  valutaomraknare.com

Svensk krona -> Bulgarisk lev

.. SEK =0,19 BGN   (2.3.2021)

Bulgarisk lev -> Svensk krona. Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 2.3.2021.Du kan göra en länk till denna sida. Använd mängd valuta (value). Denna sida genereras med följande länk:
https://valutaomraknare.com/svensk-krona-vs-bgn.html


Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 2.3.2021.


Valutaomräknare   Villkor   Respons

Arkikoodi
Webbplatser och räknare för varje dag