Euro -> Svensk krona (SEK)

.. =11,21 SEK   (27.1.2023)

Svensk krona -> Euro. Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 27.1.2023
Du kan göra en länk till denna sida. Använd mängd valuta (value). Denna sida genereras med följande länk:
https://valutaomraknare.com/euro-svensk-krona.html


Valutakurser uppdateras från Europeiska centralbanken 27.1.2023.